SU Uppland

Enligt direktiv från SvFF ska samtliga distrikt ha spelarutbildare (Pojkar+Flickor) från och med den 1 januari 2007. Spelarutbildarens roll är en del i den satsning som SvFF gör på spelarutbildning i distrikten.

Spelarutbildarens arbetsuppgifter/roll i distriktet är följande:
Stödja talangfulla spelare i åldern 15-19 år (i första hand de spelare som är uttagna i SvFF 60/40-trupper) och deras utbildare i sina föreningar samt verka för att optimera för dessa spelare den dagliga verksamheten ur tre perspektiv = socialt - skola - fotboll.
Spelarutbildaren är även k
ontaktperson för SvFF Ungdomsförbundskaptener för att rapportera de aktuella uppländska spelarnas utveckling.

I samråd med spelarutbildningsansvarige & DFK delta på samtliga aktiviteter för Upplandslagen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter = Fortbildning tränare, föräldrar, samt analys av verksamheten.

Tillsammans med spelarutbildningsansvarig, planera, utveckla & kvalitetssäkra den
verksamhet som idag & kommande år ska hjälpa den enskilde spelaren som vill ha fotbollspelare som yrke.

Planera & genomföra fortbildningar för yngre åldersgrupper spelare + tränare & föräldrar tex. spelarutbildningsplaner i föreningar.
I Uppland heter dessa personer Stefan Nilsson (pojkar) & Lovisa Delby (flickor).