Fotboll i Skolan

Att ha fotboll på schemat, både i Grundskolan och i Gymnasieskolan har blivit en allt vanligare företeelse för de fotbollsspelare som vill lägga ner mer tid på att bli en bättre spelare, och för de föreningar som ser verksamheten som bedrivs i skolan som en del i sina spelares utveckling.
Från och med höstterminen 2011, så kommer fotbollsverksamheten att bedrivas på 3 olika nivåer, som vi beskriver närmare i vänstermarginalen.

Upplands Fotbollförbunds roll, på uppdrag av SvFF, är att

- Kvalitetssäkra den verksamhet som bedrivs (certifiera, ny certifiering NIU 2015-2019)

- Informera om var & vilken verksamhet som bedrivs

- Fortbilda instruktörerna i verksamheten

- Support till föreningar som vill ha hjälp att tillsammans med skolan starta verksamhet.

Ansvarig för verksamheten, Skolexpertgrupp
Per-Arne Backman
Bengt Larsson

Tjänsteman i skolfrågor
Martin Möller
Upplands Fotbollförbund
072-225 70 54
martin@upplandsff.se