Organisation

Strävan är att nå fler spelare och deras tränare/ledare. UFF hoppas också att vi kan genomföra fler samlingar samtidigt och på det sättet komma närmare alla föreningar.
Träningarna ska ses som utbildning och inspiration för fortsatt lärande. De övningar som används hoppas vi att spelare och ledare tar med sig hem och arbetar vidare med.
Alla träningar kommer att kopplas till SvFFs spelarutbildningsplan. Träningarna genomförs av välutbildade instruktörer kopplade till Upplands FF.

Samverkansområden

För att kunna komma ut på fler platser och bereda möjlighet för fler spelare så har vi en idé om att bedriva ovanstående träningar i samverkansområden. Detta bl.a. för att spelare och ledare inte ska behöva resa så långt för att vara med på träningarna. Upplands fotbollförbund vill också komma ut med sin verksamhet till föreningarna. För en kontinuerlig samverkan, dialog och kontakt med föreningarna så har vi sökt föreningar som kan bistå med lite hjälp vid träningarna.
Områdena är inte huggna i sten, dessa kan komma att förändras över tid. Det kan också bli aktuellt att slå ihop områden vid vissa aktiviteter eller om det är ett fåtal anmälda.

Projektledare: Roger Bergman 072-705 99 21- roger.bergman@atea.se