Målsättningar

  • Inspirera spelare och ledare att lära sig och lära ut fotboll.
  • Få ut budskapet om långsiktig utbildning i träning OCH match.
  • Så många som möjligt, så länge som möjligt i så bra utbildningsmiljöer som möjligt.
  • Påtala viktigheten i att spelarens individuella prestation skall premieras och stimuleras för individen och undvika att resultatet i matchen blir prestationen för övriga omgivningen.
  • Att ledaren är en utbildare skall påtalas och förstärkas.

Projektledare: Roger Bergman 072-705 99 21- roger.bergman@atea.se