Fortbildning Fotbollslyftet hösten 2018

Här ges möjlighet att under tre tillfällen förkovra sig i arbetsmetodiken för hur man kan koppla lagets metoder till spelets skeden samt hur spelaren kan få individuell feedback på sina egna färdigheter kopplat till matchen och lagets målbild.

Målgrupp
Ledare verksamma inom åldrarna födda 04,05 och 06 i en förening i Upplands FF. Målgruppen är både flick- och pojkledare. Som övningstrupp bjuder vi in spelare födda 04 och 05, både pojkar och flickor, dessa deltar endast på ett praktikpass. Vi kan av tekniska själ bara ta emot 60 spelare/pass – de 60 första anmälningarna ges möjlighet att delta, resten får stå på en väntlista.

Innehåll
Ett teoretiskt pass på 2 timmar.
- Spelets skeenden, lagets metoder/målbilder, spelarens färdigheter kopplat till matchen, lärandemetoder och metodik.

2 st praktikpass med övningstrupp.
- Praktisk erfarenhet av lärandemetoder och metodik, lagets metod i match kopplat till spelets skeenden och spelarens tekniska färdigheter inom samma område.

Övningar kopplade till spelets skeden.

Platser
Alunda: Teori 21/8, praktik 27/8 och 29/8 – Klicka här för Anmälan ledare, Anmälan spelare, sista dag för anmälan är: Ledare 16/8, Spelare 23/8.

Norrtälje: Teori 20/8, praktik 3/9 och 5/9 – Klicka här för Anmälan ledare, Anmälan spelare, sista dag för anmälan är: Ledare 16/8, Spelare 23/8.

Uppsala (Danelid): Teori 23/8, praktik 10/9 och 11/9 - Klicka här för Anmälan ledare, Anmälan spelare, sista dag för anmälan är: Ledare 21/8, Spelare 6/9.

Håbo: Teori 28/8, praktik 17/9 och 18/9 - Klicka här för Anmälan ledare, Anmälan spelare, sista dag för anmälan är: Ledare 23/8, Spelare 13/9.

Förkunskaper
Inga förkunskapskrav för detta tillfälle

Kostnad
Inga kostnader för denna fortbildning.

Mer information
Kontakta Roger Bergman på: Roger.bergman@atea.se 072-705 99 21