Info och anmälan höst 2019

Här ges möjlighet att under antal tillfällen förkovra sig i arbetsmetodiken för hur man kan koppla lagets metoder till spelets skeden samt hur spelaren kan få individuell feedback på sina egna färdigheter kopplat till matchen och lagets målbild. Innehållet stegras succesivt och handlar om vad som bör prioriteras i träning och match i de olika spelformerna. Fokus på fotbollslyftet 2019 är spelformen 9 mot 9.

Målgrupp:

Ledare verksamma inom åldrarna födda 05 och 06 i en förening i Upplands FF, både flick och pojk.
Som övningstrupp bjuder vi in spelare födda 05 och 06, både pojkar och flickor, dessa deltar endast på ett praktikpass, ett flickpass och ett pojkpass. Vi kan av tekniska själ bara ta emot 60 spelare/pass – de 60 första anmälningarna ges möjlighet att delta, resten får stå på en väntelista.

Här kan du anmäla dig till aktuella fotbollslyft 2019:

Anmälan Fotbollslyftet 2019, Uppsala Danelid) - Ledare (stängs 6/9):

Anmälan Fotbollslyftet 2019, Uppsala Danelid) - Spelare (Stängs 7/9)

Anmälan Fotbollslyftet 2019, Norrtälje (Sportcentrum) - Ledare

Anmälan Fotbollslyftet 2019, Norrtälje (Sportcentrum) - Spelare

Anmälan Fotbollslyftet 2019, Films SK - Ledare

Anmälan Fotbollslyftet 2019, Films SK - Spelare

Innehåll

Ett teoretiskt pass på 1,5 - 2 timmar.

- Spelets skeenden, lagets metoder/målbilder, spelarens färdigheter kopplat till matchen, lärandemetoder och metodik. Allt med fokus på Match/Ledarskap och träning för 9 mot 9.

Praktikpass med övningstrupp.

- Praktisk erfarenhet av lärandemetoder och metodik, lagets metod i match kopplat till spelets skeenden och spelarens tekniska färdigheter inom samma område.

Övningar kopplade till spelets skeden och spelformen 9 mot 9.

Platser:

Vi söker fler föreningar som vill hålla i fotbollslyftet lokalt i ert närområde 2019. Vi kommer då ut med instruktörer och material. Ni som värdförening marknadsför tillsammans med oss fotbollslyftet lokalt i ert närområde. Vi behöver en teorilokal och två pass på en 11 mot 11 plan för att genomföra "Spelformsutbildning 9mot9 - Fotbollslyftet 2019". Ni administrerar och får hjälp av Roger Bergman med start-kit och viktigt att tänka på inför tillfället ni arrangerar. Vi behöver en teorilokal och två pass på en 11 mot 11 plan för att genomföra fortbildningen.

Om ni anmäler er som värdförening till "Fotbollslyftet 2019" så mejla: Roger.bergman@atea.se

Förkunskaper

Inga förkunskapskrav för detta tillfälle

Kostnad

Inga kostnader för denna fortbildning eller värdförening.

Mer information

Kontakta Roger Bergman på: Roger.bergman@atea.se