Bakgrund och syfte

Läs noga igenom bakgrund, syfte och instruktioner om anmälan före ni anmäler spelare till Fotbollslyftet på länkarna under respektive ålder. Har ni frågor kring detta så kontakta projektansvarig Roger Bergman.

Bakgrund och syfte

Fotbollslyftet riktar sig till spelare och tränare i ungdomslag 11-13 år i Uppland. Målet är att fler ska få insikt i mer och bredare utbildning och därmed en större chans att utvecklas efter sina förutsättningar samt att intresset ökar så att de spelar fotboll längre.

Fotbollslyftet vill ge fler chansen att i lugn och ro utvecklas till bra fotbollsspelare, oavsett vilken klubb man tillhör. UFF tror på ett kunskapslyft för spelare och tränare, där ett stort urval är nyckeln.
Strävan är att nå fler spelare och deras tränare/ledare. UFF hoppas också att vi kan genomföra fler samlingar samtidigt och på det sättet komma närmare alla föreningar.
Träningarna ska ses som utbildning och inspiration för fortsatt lärande. De övningar som används hoppas vi att spelare och ledare tar med sig hem och arbetar vidare med.
Alla träningar kommer att kopplas till SvFFs spelarutbildningsplan. Träningarna genomförs av välutbildade instruktörer kopplade till Upplands FF.

Fotbollslyftet 2017 kommer att vara uppdelade i tre delar:

- Fotbollslyftet våren 2017 (F/P04)
- Mv lyftet 2017 (F/P 04)
- Fotbollslyftet hösten 2017 (F/P 04, 05, 06)

Fotbollslyftets koncept är att vi genomför träningar på de olika samverkansorterna för respektive årskull på utsatt datum, eller punktinsatser vid väl valda tillfällen.

De två första tillfällena är punktinsatser. Innehållet hämtas direkt från SvFF:s spelarutbildningsplan och likaså metodiken som instruktörerna använder.