Bakgrund och syfte

Läs noga igenom bakgrund, syfte och instruktioner före ni anmäler spelare till Fotbollslyftet på länkarna under respektive ålder. Har ni frågor kring detta så kontakta projektansvarig Roger Bergman.

Bakgrund och syfte

Fotbollslyftet riktar sig till spelare och tränare i ungdomslag 11-13 år i Uppland. Målet är att fler ska få insikt i mer och bredare utbildning och därmed en större chans att utvecklas efter sina förutsättningar samt att intresset ökar så att de spelar fotboll längre.

Fotbollslyftet vill ge fler chansen att i lugn och ro utvecklas till bra fotbollsspelare, oavsett vilken klubb man tillhör. UFF tror på ett kunskapslyft för spelare och tränare, där ett stort urval är nyckeln.

Fotbollslyftet 2017 kommer att vara uppdelade i tre delar:

- Fotbollslyftet våren 2017 (F/P04)
- Mv lyftet 2017 (F/P 04)
- Fotbollslyftet hösten 2017 (F/P 04, 05, 06)

Fotbollslyftets koncept är att vi genomför träningar på de olika samverkansorterna för respektive årskull på utsatt datum, eller punktinsatser vid väl valda tillfällen.

De två första tillfällena är punktinsatser. Innehållet hämtas direkt från SvFF:s spelarutbildningsplan och likaså metodiken som instruktörerna använder.