Anmälan av spelare - hösten 2017

Hur gör då föreningarna för att anmäla sig till detta?
För att få skicka spelare på fotbollslyftet, ska minst en ledare från varje förening finnas på plats på träningarna för utbildning. Föreningen utser själva vilka som ska få ta del av denna träning, vi ser gärna att spelarna som kommer har drivet och intresse till att lära sig spelet fotboll.

Målet är att fotbollslyftet kommer att ske på följande ställen under V43-46:

  • Norrtäljeregionen
  • Gimoregionen
  • Enköpingsregionen
  • Sigtunaregionen
  • Uppsalaregionen

Målet är att det skall ske enligt följande veckor och tilldelade årgångar:
V 43: F/P 06 (3 träningar) Anmälan stängs 11/10 - 2017
Länk till anmälan FLICKOR här!
Länk till anmälan POJKAR här!

V 44: F/P 05 (3 träningar) Anmälan stängs 18/10 - 2017
Länk till anmälan FLICKOR här!
Länk till anmälan POJKAR här!

V 46: F/P 04 (3 träningar) Anmälan stängs 1/11 - 2017
Länk till anmälan FLICKOR här!
Länk till anmälan POJKAR här!

Gå in och anmäl er så vi vet antalet deltagare (max 5 spelare/tillfälle) och ledare för resp årgång och välj region som ni önskar delta i. Vi förbehåller oss rätten att kombinera vissa årgångar eller blanda kön beroende på antalet anmälningar.

F/P 06 får sina besked 16/10 via mail!

F/P 05 får sina besked 23/10 via mail!

F/P 04 får sina besked 6/11 via mail!

Innehållet hämtas direkt från SvFF:s spelarutbildningsplan och likaså metodiken som instruktörerna använder. Ni kommer att få ta del av övningar och metodiken från instruktörerna.
För att få skicka spelare till fotbollslyftet är det ett krav att spelarnas tränare/ledare deltar vid träningarna, så att träningarna/övningarna kan leva vidare på hemmaplan.
Det är ett av huvudsyftena med Fotbollslyftet!

Vill flera ledare delta fast spelarantalet är fullt så är det ok – vi ser gärna att så många ledare som möjligt deltar i denna verksamhet.