Fotbollslyftet 2017

Fotbollslyftet riktar sig till spelare och tränare i ungdomslag 11-13 år i Uppland. Målet är att fler ska få insikt i mer och bredare utbildning och därmed en större chans att utvecklas efter sina förutsättningar samt att intresset ökar så att de spelar fotboll längre.

Fotbollslyftet vill ge fler chansen att i lugn och ro utvecklas till bra fotbollsspelare, oavsett vilken klubb man tillhör. UFF tror på ett kunskapslyft för spelare och tränare, där ett stort urval är nyckeln.

För att få skicka spelare på fotbollslyftet, ska minst en ledare från varje förening finnas på plats på träningarna för utbildning/observation. Fotbollslyftets koncept är att vi genomför träningar på samverkansorter för respektive årskull på utsatt datum och fortbildning i spelarutbildningsplanen är i fokus. Både för deltagaren men är även för tränaren i den egna föreningen.

Fotbollslyftet 2017 kommer att vara uppdelade i tre delar
- Fotbollslyftet våren 2017 (F/P04)
- Målvaktslyftet våren 2017 (F/P 04)
- Fotbollslyftet- hösten 2017 V.43-45:

Se mer info under respektive åldergrupp:

Åldergrupper Fotbollslyftet 2017
Flickor 11 Pojkar 11
Flickor 12 Pojkar 12
Flickor 13 Pojkar 13

Innehållet hämtas direkt från SvFF:s spelarutbildningsplan och likaså metodiken som instruktörerna använder.
Projektledare: Roger Bergman 072-705 99 21- roger.bergman@atea.se