Bakgrund och syfte

Läs noga igenom bakgrund, syfte och instruktioner före ni anmäler spelare till Fotbollslyftet på länkarna under respektive ålder. Har ni frågor kring detta så kontakta projektansvarig Roger Bergman.

Bakgrund och syfte

Fotbollslyftet riktar sig till spelare och tränare i ungdomslag 12-14 år i Uppland. Målet är att fler ska få insikt i mer och bredare utbildning och därmed en större chans att utvecklas efter sina förutsättningar samt att intresset ökar så att de spelar fotboll längre.

Fotbollslyftet vill ge fler chansen att i lugn och ro utvecklas till bra fotbollsspelare, oavsett vilken klubb man tillhör. UFF tror på ett kunskapslyft för spelare och tränare, där ett stort urval är nyckeln.
För att få skicka spelare på fotbollslyftet, ska minst en ledare från varje förening finnas på plats på träningarna för utbildning/observation. Alla föreningar får inledningsvis anmäla max 5 spelare per åldergrupp för pojkar respektive flickor och därefter sker en fördelning utefter antal spelare i respektive ålder. Föreningen utser själva vilka som ska få ta del av denna träning, vi ser gärna att spelarna som kommer har drivet och intresse till att lära sig spelet fotboll.

Fotbollslyftets koncept är att vi genomför två träningar på de 5 samverkansorterna för respektive årskull på utsatt datum och avslutas med att alla lagen deltar med spelare vid tredje tillfället för att spela minimatcher och se matchen som ett lärande.

Innehållet hämtas direkt från SvFF:s spelarutbildningsplan och likaså metodiken som instruktörerna använder.