Anmälan av spelare

Hur gör då föreningarna för att anmäla sig till detta?

Föreningen anmäler spelare på länkarna under respektive åldersgrupp och per tillfälle. I grunden är det 5 flickor och 5 pojkar per tillfälle.

För att få skicka spelare till fotbollslyftet är det ett krav att spelarnas tränare/ledare deltar vid träningarna, så att träningarna/övningarna kan leva vidare på hemmaplan.
Det är ett av huvudsyftena med Fotbollslyftet!

Anmälan till:

Flickor 12
Flickor 13-14

Pojkar 12
Pojkar 13
Pojkar 14