NIU - Elitfotbollsgymnasium

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har i samverkan med specialdistriktsförbunden (SDF) utsett de gymnasieskolor som erhållit status som anordnare av Nationell Idrottsutbildning (NIU) i Sverige - Elitfotbollsgymnasier.
Kriterierna från skolverket, RF och SvFF för certifieringen finns här!

Upplands FF följer de, av huvudman, uppsatta kriterierna och verkar aktivt för att utförare följer desamma.

Uppland som fotbollsdistrikt har 50 platser/år (pojkar + flickor).
Platserna finns på Celsiusskolan i Uppsala, Arlandagymnasiet i Märsta, Westerlundska i Enköping och på Lärlingsutbildningen, Uppsala - Yrkesgymnasiet Ekeby

För mer information om respektive skola - kontakta dom direkt:

Celsiusskolan - se mer info här!

Lärlingsutbildningen, Uppsala på Yrkesgymnasiet Ekeby - se mer info här!

Arlandagymnasiet - se mer info här!

Westerlundska - se mer info här!

Gör din idrottsliga ansökan till NIU senast den 1:a december 2020. OBS! Du måste också söka minst ett av skolans program och bli antagen där för att erhålla plats på skolan. Genom SvFF gör du endast en idrottslig ansökan.

Här ansöker du till NIU

Kriterier? Vem ska söka?

Du som söker ska vara medveten om att det är en selektering utifrån tydliga kriterier uppsatta av SvFF och skolverket. Upplands FF och samverkansparter följer givetvis detta:

- Ha fotbollsspecifika kunskaper och färdigheter
- Ha idrottspsykologiska kunskaper och färdigheter
- Ha sociala kunskaper och färdigheter
- Ha organisatoriska kunskaper och färdigheter
- Ha studieambition