Fotboll i Grundskolan

I Uppland finns möjlighet att välja fotboll på schemat på ett flertal Grundskolor. Verksamheten bedrivs på ett antal skolor i olika former och med olika syften. En del samverkar med föreningar och en del sker helt i egen regi. Det säkraste sättet just nu att få reda på var fotboll finns i grundskolan är att kontakta din kommun för mer information.

SvFF har nu gett grundskolor möjlighet att certifieras. Upplands FF ska påbörja ett certifieringsarbete under läsåret 2017-2018. Kontakta oss om du representerar en kommun eller skola som är intresserad av att få en certifiering gjord. Mer info finns här!

Certifierade grundskolor:
Certifieringsarbetet pågår.
Är ni intresserade av certifieringen kontakta Martin Möller.

Ansvarig för verksamheten

Martin Möller
Utvecklingskonsulent
072-225 70 54
martin@upplandsff.se