Fotboll i Gymnasiet (LIU)

Fotbollsgymnasier (Lokala)

Från och med hösten 2017 har Svenska Fotbollförbundet valt att ge gymnasieskolor med fotbollsprofil, LIU-fotboll, möjligheten att certifiera sig.
Svenska Fotbollförbundet anser att LIU-gymnasier är ett bra komplement/ersättare för våra NIU-gymnasier. LIU-fotboll kan vara ett mycket bra alternativ till spelaren som inte har kommit in på en NIU-utbildning, som vill läsa ett program som inte finns inom NIU-programmet eller som inte vill läsa 400p specialidrott men vill ändå kunna kombinera studier och fotboll under gymnasietiden.

Har ni frågor kring fotbollsprofil:

Martin Möller
Skolansvarig Upplands FF
martin@upplandsff.se