Fotboll i Gymnasiet (LIU)

Fotbollsgymnasier (Lokala)

Från och med hösten 2017 har Svenska Fotbollförbundet valt att ge gymnasieskolor med fotbollsprofil, LIU-fotboll, möjligheten att certifiera sig.
Svenska Fotbollförbundet anser att LIU-gymnasier är ett bra komplement/ersättare för våra NIU-gymnasier. LIU-fotboll kan vara ett mycket bra alternativ till spelaren som inte har kommit in på en NIU-utbildning, som vill läsa ett program som inte finns inom NIU-programmet eller som inte vill läsa 400p specialidrott men vill ändå kunna kombinera studier och fotboll under gymnasietiden.

Certifierad LIU-Skola, Ort
Arlandagymnasiet, Märsta

Certifieringsarbetet pågår.
Är ni intresserade av certifieringen kontakta Martin Möller.

Här finns mer info för gymnasieskolor om hur ni certifierar er!

Har Ni fotbollsprofil och inte finns med på ovanstående lista så kontakta:

Martin Möller
Skolansvarig Upplands FF
martin@upplandsff.se