Kallelse Flickor 2005

Efter beslut om att vi i begränsad utsträckning kan genomföra samlingar för våra distriktslag kommer här första kallelsen på ett tag för flickor födda 2005. De kommer ha samling den 1 juli i Alunda. Se kallelse här! (Alla kallelser kommer i fortsättningen bara publiceras under Utbildning/Flickor 05)

OBS! Ingen publik är tillåten på träningen. Endast personal från Upplands FF och spelare får vara närvarande. Se kallelse för mer info!