Kallelse träning P04 Future

Det är dags för första träningen i år för Future P04. Fredagen den 28 februari på Lötens IP i Uppsala.
Se kallelse här!

Tf ansvarig för Future är Martin Möller