Kallelse Future P05

Den 15 mars kommer vi ha första samlingen för Future Pojkar 05. Den här gången kallar vi 34 spelare som får möjlighet att ta del av vad future innebär (teori) och också träna ett pass tillsammans. Samlingen är i Rosersberg (Sigtuna Kommun) på Råbergsvallen. Vissa spelare finns just nu i både den vanliga verksamheten och även i future vilket är fullt normalt nu i början. Detta har vi kommunicerat på möten och info till spelare under uttagningarna. När tävlingssäsongen börjar så kommer vi att vara mer restriktiva med deltagande i bägge miljöerna med hänsyn till föreningarnas verksamhet.

Kallelse till Future finns här!