Öppen uttagningsträning Upplands FF F/P 2005

I år fyller pojkar och flickor som är födda 2005 15 år. I och med det startar en utbildningsverksamhet med selekteringsinslag. Det traditionella namnet på detta är Upplandslagen. Vi kommer helgen den 8-9 februari ha de första tillfällena att anmäla sig till öppna träningar. Dessa öppna träningar kommer att fortgå under året och men då parallellt med tillfällen som har selekterats ut till av våra fotbollsutvecklare och deras team.

Spelare som närvarar vid träningen kommer att ha möjlighet att bli uttagna till Upplands FF:s utbildningsverksamhet (även kallad distriktslagsverksamheten) som startar det året de fyller 15 år. Under 2020-2021 kommer det att pågå en utbildningsverksamhet med selekteringsinslag. Bland annat kommer ett begränsat antal att bli uttagna till Svealandslägret, Utbildningsmatcher, Träningskvällar, Utvecklingslägret i Halmstad, Utvecklingslägret i Leksand, future team, etc. Vid några av tillfällena kommer en utbildningskostnad (meddelas i kallelse) att tas ut och faktura skickas till föreningen. Vi kommer även bedrivna en verksamhet med tillfällen som är öppna för alla som är födda 2005 (mer info kommer senare). Det är helt frivilligt att delta i vår verksamhet.
Alla uttagningar sker på Lötens IP, Uppsala, då det är störst möjlighet att den planen är prioriterad vid eventuellt snöfall/kyla.
Träningarna kommer vara lördag 8/2 och söndag 9/2.

Flickor
Mer info kring planeringen 2020 finns här!

Info och länk till anmälan finns här!

Pojkar
Mer info kring planeringen 2020 finns här!

Info och länk till anmälan finns här!