Kallelse träning P03

Den 7 november tränar P03 i Bälinge inför DUT på Gotland.
Här finns kallelse till den träningen!