Information för ledare/föräldrar F05/P05

Spelarutbildning - en helhet!
Upplands FF har inför 2019 (F04/P04) förändrat verksamheten i enlighet med de nya direktiven från SvFF. Den 11 december delar vi med oss av erfarenheter från året och informerar om hur distriktlagsverksamheten ser ut för F05/P05 från 2020.

Program för kvällen:
18.30-19.30 Information om F05
19.30-20.30 Information om P05

Den 11 december håller vi en informationsträff på Arenahotellet i Uppsala för ledare och föräldrar till aktiva födda 2005 om hur vår verksamhet ser ut 2020 och framåt.

Här anmäler du dig!

Informationsträff för ledare och föräldrar med aktiva födda 2005. Spelare är givetvis också välkomna men informationen är i första hand riktade till ledare och föräldrar!
Upplands FF har förändrat verksamheten i enlighet med de nya direktiven från SvFF. Det innebär att vi tagit bort den verksamhet som tidigare kallades observation, observationsträningar och uttagningsträningar som skedde det året flickorna fyllde 14. Först det året som ungdomarna fyller 15 kommer vi påbörja en selekterad tematräningsverksamhet med en "Fotbollsutvecklare" (tidigare benämnd DFK) som huvudansvarig för åldersgruppens fotbollsutveckling i samråd med distriktets spelarutbildare och föreningens tränare. Dock kommer vi minska antalet selekterade tillfällen och arbeta med fler öppna tematräningstillfällen både före och efter Utvecklingslägret 1 och 2 där fler ungdomar och ÄVEN föreningens instruktörer får möjlighet att ta del av och verka i Upplands FF:s verksamhet.
Förra året var den första årskullen (04:or) som haft det nya systemet och det ger oss nya erfarenheter att dela med oss kring vår verksamhet.
SvFF har genomfört flera nya aktiviteter från och med 2018 och det kommer fortsätta även nästa år. Det ser lite annorlunda ut på pojk- respektive flicksidan där några tillfällen är nya och andra är sådana som skett tidigare.
SvFF aktiviteter är bland annat (exkl landslagsläger)
• Utvecklingsläger 1 coh 2 - Pojkar och Flickor 15 år
• Regionala mötesplatser - Flickor 16-17 år (nytt 2018)
• Distriktscup - Flickor och Pojkar 16-17 år
• Tipselitläger - Flickor 18-20 år
Här får ni möjlighet att ta del av och också ställa frågor kring vår och SvFF:S verksamhet. Just nu pågår rekryteringen/intervjuer av Fotbollsutvecklare och vi hoppas också kunna presentera den personen under träffen.