Kallelse Svealandslägret Flickor/Pojkar 04

Nu trupperna till Svealandslägret för flickor och pojkar publicerad.

Kallelse för flickorna finns här!

Kallelse för pojkarna finns här! (Kommentarer kring uttagningen finns här)