Fortbildning Fotbollslyftet hösten 2018

Här ges möjlighet att under tre tillfällen förkovra sig i arbetsmetodiken för hur man kan koppla lagets metoder till spelets skeden samt hur spelaren kan få individuell feedback på sina egna färdigheter kopplat till matchen och lagets målbild.

Klicka här för att komma till mer information, tillfällen, anmälan ledare/spelare mm.