Uppdaterad info - Fotbollslyftet 2016

Fotbollslyftet riktar sig till spelare och tränare i ungdomslag 12-14 år i Uppland. Målet är att fler ska få insikt i mer och bredare utbildning och därmed en större chans att utvecklas efter sina förutsättningar samt att intresset ökar så att de spelar fotboll längre.

Fotbollslyftet vill ge fler chansen att i lugn och ro utvecklas till bra fotbollsspelare, oavsett vilken klubb man tillhör. UFF tror på ett kunskapslyft för spelare och tränare, där ett stort urval är nyckeln.

För att få skicka spelare på fotbollslyftet, ska minst en ledare från varje förening finnas på plats på träningarna för utbildning/observation. Alla föreningar får äska platser (max 5 per pojk resp flick) inledningsvis och därefter sker en fördelning utefter antal spelare i respektive ålder. Föreningen utser själva vilka som ska få ta del av denna träning.

Fotbollslyftets koncept är att vi genomför två träningar på de 5 samverkansorterna för respektive årskull på utsatt datum och avslutas med att alla lagen deltar med spelare vid tredje tillfället för att spela minimatcher och se matchen som ett lärande.

Innehållet hämtas direkt från SvFF:s spelarutbildningsplan och likaså metodiken som instruktörerna använder.

Mer information om "Fotbollslyftet" finns nu på UFF:s hemsida . Vi startar i oktober med "Fotbollslyftet 2016" och kommer ha som ambition att fortsätta våren 2017.

Se mer info här!

Projektledare och information: Roger Bergman 072-705 99 21- roger.bergman@atea.se