Administration UC+ VT13

Viktig information om rutiner kring UC+!
För att en fungerande verksamhet ska kunna genomföras gäller följande:

- Det är föreningens och målsmans skyldighet att hålla sig informerad via Upplands Fotbollsförbunds hemsida om det som meddelas kring UC+ .

- Har spelare tilldelats en dag för träning kan man inte under pågående period byta kväll. Undantag från detta kan endast ske efter överenskommelse med Conny Sveijer.

- Kan spelare inte delta en kväll p.g.a. sjukdom eller liknande så ska man meddela Conny Sveijer detta i god tid.

- Vi kan INTE fylla på med andra spelare vid enstaka frånvarotillfällen av ordinarie spelare. Det är en administrativ omöjlighet men framför allt pedagogiskt orimligt.

- Har spelare tilldelats plats som inte alls kommer att utnyttjas ska förening omedelbart meddela detta till Conny Sveijer så att annan spelare kan kallas in (ska ske senast efter första passet).

- Då praktikpassen är mellan 17.45-19.15 ska alla spelare vara närvarande, ombytta o klara, senast 17.30 inne i AD-hallen för upprop och genomgång av kvällens pass.

Ps. En information/föreläsning kommer att erbjudas alla intresserade ledare v.5 alternativt v.6.

Vi återkommer via hemsidan.

Hemsida Upplands Fotbollförbunds hemsida : www.svenskfotboll.se/uppland läs under fliken UC+ till vänster i marginalen !

Mail Conny Sveijer: conny.sveijer@live.se

Mail Stefan Nilsson: stefan.nilsson@upplandsff.c.se