Ändring för Upplandslagen P98/F98!

Vi har gjort en ändring i Camp-schemat 2013. Pojkar 98 kommer att ha sin "Camp 1" helgen den 19-20 januari och flickorna den 26-27 januari i stället.

Flickornas trupp kommer att publiceras veckan före jul. Pojkarnas trupp finns redan under planeringsfliken för P98. Se här!