Kallelser till Camp 4 & 7 i Enköping

Nu är alla trupperna publicerade. Gå in under respektive åldersgrupps planering under fliken Spelarutbildning/Upplandslagen.

Viktigt att specialkost anmäls till martin.moller@upplandsff.c.se före den 16/10!