Observationsträningar för P98

P98 är igång med observationsträningarna!

Nord/Öst har genomfört sin observationsträning. Uppsala centralt kommer att genomföra sina två den 11 och 13 september. Vi återkommer med datum för Syd/Väst!
Se mer här för P98:s planering!
Har Ni frågor kring observationsträningarna så kontakta Conny Sveijer på conny.sveijer@uppland.rf.se eller på 0708470569.