Spelformer

Tidigare har fotboll varit utformad för vuxna, men nu ska även barnen få spela utifrån sina förutsättningar och behov. Det synsätt som genomsyrar Fotbollens spela, lek och lär (FSLL), Spelarutbildningsplanen (SUP) och även de Nya spelformerna bygger på ett barnrättsperspektiv. Det innebär att barnets bästa alltid sätts i första rummet.

De nya nationella spelformerna är den sista pusselbiten som skapar en helhet när det gäller spelarutbildning och tränarutbildning där målet är att alla barn och ungdomar som spelar fotboll ska få möjlighet att uppleva matchen som ett lärtillfälle.

Upplands Fotbollförbund har börjat implementera spelformerna under 2018, men de kommer gälla fullt ut 2019.

Under våren har Upplands Fotbollförbund skickat ut fyra brev med olika teman kopplat till de nya spelformerna som nu går att läsa och ladda ner här:

Brev 1 - varför har spelformerna tillkommit
Brev 2 - hur hänger spelformerna ihop med spelarutbildning & tränarutbildning
Brev 3 - spelformerna kopplat till anläggningsfrågor
Brev 4 - information och medskick ifrån de fem kommittéerna