Material för föreningar

Här finns det material för föreningar att ta del av och använda i sin verksamhet. Tanken är att vi tillsammans ska sprida nolltoleransen i Uppland bland våra föreningar, ledare, spelare samt föräldrar och publik.

Vi sprider nolltoleransen genom att:

- som ordförande regelbundet påminna sina ledare om innebörden av nolltolerans.

- som ledare regelbundet påminna sina spelare om innebörden av nolltolerans.

- vid föräldramöten och spelarmöten infomera om nolltolerans som förening/ledare med hjälp av det utbildningsmaterial som Upplands Fotbollförbund har tagit fram.

- som förening se till att det finns matchvärdar som ser till att nolltoleransen följs bland publiken.

- dela ut de brev som Upplands Fotbollförbund tagit fram, till alla nystartade lag samt äldre lag som en påminnelse inför varje ny fotbollssäsong.

Här nedan finns det olika informationsbrev som ni som förening kan använda och sprida inför fotbollssäsongen. Breven vänder sig till olika målgrupper:

Brev till ordförande

Brev till ledare

Brev till spelare

Brev till förälder

Här finns det också ett informationsblad till matchvärden som beskriver dess uppgifter:

Till Matchvärd