Upplandbygds fotbollsföreningar som landsbygdsutvecklare

Projektägare: Upplands Fotbollsförbund, UFF

Projekttid: 2018-11 - 2022-07

Kommuner: Uppsala, Knivsta, Sigtuna o Östhammar.

Syftet med projektet är att inspirera och mobilisera lokala fotbollsföreningar till lokalt utvecklingsarbete med fotbollen som grund med inriktning ungdom. Skapa sysselsättning i samverkan mellan olika aktörer, såsom föreningar, kommuner och företag. Bemanna och utveckla de lokala idrottsföreningarnas anläggningar. Utveckla ett redan pågående integrationsarbete samt ge de föreningar som inte hittills haft möjlighet till ett aktivt integrations- och mångfaldsarbete, insyn och kunskaper om detta.

Målet
med projektet är genomförda informations- och inspirationsträffar med alla lokala fotbollsföreningar i de berörda kommunerna. Dokumentation från samtliga informationsmöten, sammanställning av intresserade föreningarnas idéer och eventuella verksamhetsplaner för ett fortsatt arbete.

Aktiviteterna
i projektet är:
Anställning av projektledare som arrangerar informations- och senare planeringsträffar med lokala föreningar i de berörda kommunerna; Sammanställning av idéer och utformning av verksamhetsplaner; Genom projektledaren och SISU (idrottens studieförbund), erbjuda föreningar handledning och stöttning för lokalt utvecklingsarbete.

Vi syns nära dig!

Lotta Törnkvist, projektledare
018 – 430 60 79
lotta@upplandsff.se