Infoblad Idrottslyft 2019

Här finns ett infoblad om Idrottslyftet 2019 och vad du kan söka för när det gäller Upplands Fotbollsförbund. För mer information om vilken summa som kan sökas för varje projekt eller vid andra frågor och funderingar, kontakta Fanny Lundgren via fanny@upplandsff.se eller på 073-3880354

Infoblad