Fler ska spela fotboll längre

Fler ska spela fotboll längre

Svenska Fotbollförbundet har konstaterat att antalet som spelar fotboll per ålderskategori minskar totalt sett i hela landet.
Samtidigt lockar motionstrenden många ungdomar, de stora gymkedjorna lockar allt fler och Korpen har ökat i sitt medlemsantal inom åldrarna 16-25.

Svenska Fotbollförbundet har startat ett projekt för att vända denna trend och Upplands Fotbollförbund har valts till att driva lokala pilotprojekt inom sitt distrikt.
Syftet med de lokala projekten är att medverkande föreningar ska få fler utövare och ledare samt att få dem att förbli föreningsaktiva längre.

Projektet har följande mål:

Bidra till integration och mångfald i föreningen öka antalet utövare i föreningen få fler som idrottar längreöka antalet ideellt engagerade ledarefå fler utbildade ledarebidra till ökad folkhälsa

Utgångspunkten är att fem föreningar ska delta i projektet.

De föreningar som deltar i projektet ska vara intresserade av en långsiktig föreningsutveckling som sträcker sig längre än bara projektet.
Vilka aktiviter respektive förening ska genomföra för att uppnå projektets syfte och mål måste de själv avgöra utifrån sina behov, förutsättningar och intressen.

Föreningarna är inte begränsade till fotbollsaktiviteter, utan alla aktiviter som kan få fler att bli föreningsaktiva kan genomföras inom projektet.

De föreningar som ska delta ska komma från olika delar av länet och variera i storlek. Det är även viktigt att både stads- och landsortsförningar inkluderas i projektet.

Är ni intresserade av att delta så kontakta Anders Winberg, kanslichef på Upplands Fotbollsförbund, senast den 23 mars via e-post: anders@upplandsff.se för mer information.