Verksamhetsplan (förslag)

1.1 Verksamhetsbeskrivning för Åshöjdens IF.

Åshöjdens IF idrottsliga verksamhet är fotboll. Föreningen har sedan starten 2015 utvecklats från ett kvartersgäng till en förening med c:a 800 medlemmar som är organiserade i 20lag/träningsgrupper. Detta dokument skall fungera som en guide i Åshöjdens IF ´s verksamhet. Det innehåller riktlinjer som alla medlemmar och aktiva i föreningen skall arbeta efter så att föreningen utvecklas från att vara xx stycken lag till att bli en stark förening där alla medlemmar jobbar mot gemensamma mål.

Det är styrelsens ansvar att tillse att dokument hålls aktuella.

1.2 Vision

Åshöjdens IF skall vara ideell förening med en stark grund i egen ungdoms- och juniorverksamhet. Åshöjdens IF skall leva upp till och följa Svenska Fotbollsförbundets riktlinjer och värderingar. Genom sin ungdoms- och seniorverksamhet, god ekonomi och väl fungerande organisation skall XXXXXXXX XX vara en förebild för övriga idrottsföreningar i distriktet.

1.3 Syfte

Syftet med verksamheten i Åshöjdens IF är dels att ge ungdomar i Åshöjdens med omnejd möjlighet till en meningsfull sysselsättning genom att utöva fotboll, dels att bedriva elitverksamhet för seniorer.

1.4  Målsättning

Åshöjdens IF ska ha en organisation och en verksamhet som kvalitets- och ekonomimässigt garanterar föreningens överlevnad och utveckling. Antalet medlemmar skall inom tre år uppgår 111 stycken. En majoritet av spelare i representationslagen skall komma från de yngre lagen.

1.4.1  Sportsliga mål
Herrar:
Damer:
Juniorer:
Ungdomar:

1.4.2  Ekonomiska mål
Ett bibehållet budgetsystem där varje lag ansvarar för att lagets ekonomi är i balans med den av styrelsen lagda budgeten för respektive lag.