Trafikpolicy (förslag)

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY för Åshöjdens BK

Åshöjdens BK har beslutat att, för alla aktiva, ledare som deltar i föreningens arrangemang ta fram en särskild trafiksäkerhetspolicy. Då verksamheten innebär omfattande transporter- i grupp eller enskilt – av barn, ungdomar och vuxna är det viktigt att dessa görs på ett så trafiksäkert och riskfritt sätt som möjligt.

En sådan policy ger också tydliga signaler att vi alla i samhället måste hjälpas åt att få en säkrare trafikmiljö där antalet dödsolyckor och skador minimeras.

Vid aktivitet arrangerad av föreningen gäller:

Att Åshöjdens BK, vid bussresor endast anlitar bussföretag som uttalar sig att följa gällande trafik lagsstiftning och har dokumenterat kvalificerade förare med minst 3 års yrkesmässig erfarenhet.

Att vid resor där privatbilar används skall samtliga bilar använda säkerhetsbälte och antalet passagerare inte från överstiga det i registerhandlingarna angivna.
Bilförare som har passagerare bör ha minst 3 års erfarenhet av regelbunden bilkörning, samt erfarenhet av körning med minibuss. Vidare förutsätts att föraren följer aktuella trafik- och hastighetsbestämmelser.

Att Åshöjdens BK tar avstånd från – och aktivt verkar för – att alkohol eller andra droger inte förekommer vid framförande av fordon.

Att vid träning och promenader i mörker skall använda godkända reflexer, helst av typen reflexväst.

Antagna av Åshöjdens BK styrelse.