Certifiering av Upplands fotbollsföreningar

För mer information om certifieringen, klicka här!

Är din förening intresserad av en certifiering? Kontakta Johanna eller Lotta på kansliet.

Johanna Larsson
johanna@upplandsff.se
018-4306078
Lotta Törnkvist
lotta@upplandsff.se
018-4306073