Organisationen

För att kunna genomföra sitt uppdrag har styrelsen tillsatt ett antal kommittéer och utskott. Upplands Fotbollförbunds organisation består numera utav fem stycken kommittéer och fyra utskott. Här nedan följer en presentation av utskottens och kommittéernas ansvarsområden.

VU (Verkställande utskott)
VU har till uppgift att bereda ärenden och beslut inför styrelsen.

SU (Sekret utskott)
SU behandlar föreningarnas ansökningar av utmärkelser till förtroendevalda/ledare/förening.

LAU (Landsbygd och anläggnings utskott)
LAU ansvarar för landsbygds- och anläggningsfrågor.


TK (Tävlingskommittén)
Ansvarar för tävlingsverksamheten, senior och ungdom 13-17 år.

BK (Barnfotbollskommittén)
Ansvarar för utvecklingen av barnfotbollen i Uppland. Knatteligan (8-9 år), Poolspel (10 år) samt Serieverksamhet (10-12 år).

DK (Domarkommittén)
Ansvarar för rekrytering, utbildning, utveckling, matchtillsättning och klassificering.

UK (Utvecklingskommittén)
Ansvarar för spelarutbildningsverksamheten och tränarutbildningarna inom Uppland, samt skolfrågor kring NIU, LIU och grundskolan.

FK (Föreningskommittén)
Ansvarar för föreningsutveckling, certifiering av förening, nolltolerans och fortbildning i Uppland.

DpU (Disciplinutskott)
Handlägger Tävlings- och Bestraffningsärenden.