Upplands Fotbollförbunds organisation

Upplands Fotbollförbunds kommittéer och utskott

För att kunna genomföra sitt uppdrag har styrelsen tillsatt ett antal kommittéer och utskott. Upplands Fotbollförbunds ny organisation trädde i kraft i och med årsmötet i mars månad. Organisationen består numer av tre stycken kommiteér (se nedan) som under sig har ett antal utskott med olika ansvarsområden. Här nedan följer en presentation av kommitteér och utskottens ansvarsområden.

VU ( Verkställandeutskott )
VU består av tre ledamöter och har till uppgift att bereda ärenden och beslut inför styrelsen.


TK (Tävlingskommittén)
TK har övergripande ansvar för tävlingsfrågor, senior och ungdom samt serieläggning senior och Upplands FF:s representantskap

DU (Domarutskott) arbetar med rekrytering, utbildning, utveckling, matchtillsättning och klassificering.
DpU ( Disciplinutskott) arbetar med Tävlings och bestraffningsärenden.


FUK (Förenings o utvecklingskommittén)

FUK ansvarar för utbildning av tränare och ledare. vidareutveckling av distriktets talanger,m,m

STU (Spelar o Tränarutskott) arbetar med spelarutbildningsverksamheten och tränarutbildningarna inom Uppland.
BU (Barnutskott) Arbetar med knatteligan, landslagetsfotbollsskola inom Uppland.
FU (Föreningsutskott) Arbetar med föreningsutveckling i Uppland.

(SU (Skolutskott) SU arbetar med kombinationen fotboll-skola. Vilande)