Kontakta oss

Kansli

Anders Winberg

Kanslichef

Tel: 018-4306071
Mobil: 0703963258
E-post: anders@upplandsff.se

Ansvarsområde:
Kanslichef
Ekonomi
Anläggningsfrågor

Dick Olsson

Tävlingskonsulent

Tel: 018-4306075
E-post: dick@upplandsff.se

Ansvarsområde:
Tävlingsansvarig

Thomas Lundqvist

Domarkonsulent

Tel: 018-4306072
E-post: domare@upplandsff.se

Ansvarsområde:
Domaransvarig
Bestraffningsärenden

Lotta Törnqvist

Utbildningskonsulent

Tel: 018-4306073
E-post: lotta@upplandsff.se

Ansvarsområde:
Föreningsutveckling
Landslagets Fotbollsskola
Tränarutbildning
Evenemang

Chasmine Wahlberg

Barnkonsulent

Tel: 018-4306076
E-post: chasmine@upplandsff.se

Ansvarsområde:
Barnfotboll upp till 12 år
Fotbollens Spela Lek och Lär

Pär Jansson

Ekonomi

Tel: 018-4306077
E-post: ekonomi@upplandsff.se

Ansvarsområde:
Ekonomi

Martin Möller

Utvecklingskonsulent

Tel: 018-4306074
Mobil: 0722-257054
E-post: martin@upplandsff.se

Ansvarsområde:
Spelarutbildning
Skola

Johanna Larsson

Föreningsutvecklare

Tel: 018-4306078
E-post: johanna@upplandsff.se

Styrelse

Carina Mattsson

Ordförande

Mobil: 0708-614316
E-post: carina.peter.mattsson@gmail.com

Linus di Zazzo

Vice orförande

Mobil: 070-955 72 59
E-post: linus.di.zazzo@gmail.com

Lennart Lundin

Ledamot

E-post: lennart.lundin@telia.com

Håkan Sandberg

Ledamot

Mobil: 070-1625178
E-post: hakan.sandberg@enkoping.se

Mia Ljung

Ledamot

Mobil: 076-1354492
E-post: mialjung66@hotmail.com

Per Sjöberg

Ledamot

Mobil: 070-5641517
E-post: persa711@gmail.com

Anders Wedebrand

Ledamot

Mobil: 072-5098318
E-post: anders@wedebrand.se

Anders Winberg

Kanslichef

Tel: 018-4306071
Mobil: 0703963258
E-post: anders@upplandsff.se

Verkställande utskott (VU)

Carina Mattsson

Ordförande

Mobil: 0708614316
E-post: carina.peter.mattsson@gmail.com

Linus di Zazzo

Vice ordförande

Mobil: 070-955 72 59
E-post: linus.di.zazzo@gmail.com

Anders Winberg

Kanslichef

Tel: 018-4306071
Mobil: 0703963258
E-post: anders@upplandsff.se

Tävlingskommittén (TK)

Mia Ljung

Ordf.

Mobil: 076-135 44 92
E-post: mialjung66@hotmail.com

Håkan Strömbergh

Ledamot

Mobil: 073-658 22 10
E-post: haakansprivat@gmail.com

Leif Nilsson

Ledamot

Tel: 018-55 03 90
E-post: leifnilsson2013@bredband.net

Catharina Strömstedt

Ledamot

E-post: catharinastromstedt@yahoo.se

Dick Olsson

Tävlingskonsulent

Tel: 018-430 60 75
E-post: dick@upplandsff.se

Disciplinutskottet (DpU)

Leif Nilsson

Ordförande

Tel: 018-55 03 90
E-post: leifnilsson2013@bredband.net

Per Korpås

Ledamot

E-post: perkorpas@hotmail.com

Bengt Sörndal

Ledamot

E-post: bengt.soerndal@se.pwc.com

Hanna Nordquist

Ledamot

E-post: hanna.nordquist@hotmail.com

Louise Hammarbäck

Ledamot

E-post: louisehammarback@hotmail.com

Christer Söderberg

Ledamot

E-post: soderberg@Advokatbolaget.net

Dick Olsson

Tävlingskonsulent

Tel: 018-4306075
E-post: dick@upplandsff.se

Thomas Lundqvist

Domarkonsulent

Tel: 018-4306072
E-post: domare@upplandsff.se

Domarkommittén (DK)

Per Sjöberg

Ordförande

Mobil: 070-5641517
E-post: persa711@gmail.com

Håkan Strömbergh

Ledamot

Mobil: 0736-58 22 10
E-post: haakansprivat@gmail.com

Johan Richt

Ledamot

Tel: 018-460922
Mobil: 073-8009325
E-post: johan.richt@sgfinans.se

Ansvarsområde: Rekrytering

Haris Curovac

Ledamot

Mobil: 0735027980
E-post: haris.curovac@hotmail.com

Ansvarsområde: Futsal

Charlie Mekrami

Ledamot

Mobil: 0720059330
E-post: charliebox@yahoo.com 

Johan Nyström

Ledamot

Mobil: 0702072877
E-post: jnys@live.se

Thomas Lundqvist

Domarkonsulent

Tel: 018-4306072
E-post: domare@upplandsff.se

Ansvarsområde: Adj. tjänsteman

Utvecklingskommittén (UK)

Thomas Folkesson

Ordförande

Tel: 070-9624236
E-post: latofo@live.se

Lovisa Delby

Ledamot

Mobil: 070-7480442
E-post: lovisag@gmail.com

Peter Johansson

DI Målvakt

E-post: peterjohansson1965@gmail.com

Lotta Törnqvist

Utbildningskonsulent

Tel: 018-4306073
E-post: lotta@upplandsff.se

Martin Möller

Utvecklingskonsulent

Tel: 018-4306074
Mobil: 0722-257054
E-post: martin@upplandsff.se

Håkan Sandberg

Ledamot

E-post: hakan.sandberg@enkoping.se

Föreningskommittén (FK)

Lennart Lundin

Ordf.

E-post: lennart.lundin@telia.com

Jenny Hedlund

Mobil: 0738-196494
E-post: jenny-hedlund@hotmail.com

Sören Mikkelsen

Ledamot

E-post: soren.mikkelsen@telia.com

Lina Larm

E-post: Lina.Larm@uppsala.se

Peter Hellberg

Ledamot

Mobil: 0703986151
E-post: a02pehe1@gmail.com

Ansvarsområde: Anläggning och Landsbyggd

Malin Popovic

Ledamot

E-post: malin@popovic.se

Ansvarsområde: Ambasadör LFS

Lotta Törnqvist

Utbildningskonsulent

Tel: 018-4306073
E-post: lotta@upplandsff.se

Barnfotbollskommittén (BK)

Irja Blomqvist

Ordförande

Mobil: 070-693 35 57
E-post: irja.blomqvist@telia.com

Ansvarsområde: Futsal, FSLL och övrigt

Anders Wedebrand

Ledamot

Mobil: 072-5098318
E-post: anders@wedebrand.se

Ansvarsområde: Föreskrifter och regler

Ronnie Pettersson

Ledamot

E-post: rpfotbutb1@hotmail.com

Ansvarsområde: Barnfotboll 9-12 år

Chasmine Wahlberg

Barnfotbollskonsulent

Tel: 018-430 60 76
E-post: chasmine@upplandsff.se

Ansvarsområde: Barnfotboll upp till 12 år

Vakant Vakant

Ledamot

Spelarutbildare

Stefan Nilsson

Spelarutbildningsansvarig Pojk

Tel: 070-7450794
E-post: stefan@upplandsff.se

Lovisa Delby

Spelarutbildningsansvarig Flick

Mobil: 0707480442
E-post: lovisa@upplandsff.se

Sekreta utskottet

Carina Mattsson

Ordförande

Mobil: 0708-614316
E-post: carina.peter.mattsson@gmail.com

Anders Winberg

Kanslichef

Tel: 018-430 60 71
Mobil: 0703963258
E-post: anders@upplandsff.se

Revisorer

Sune Johansson

Tel: 018-68 10 00

Sture Jansson

Tel: 018120614
E-post: sture.jansson1@comhem.se

Valberedning

Jan Grattback

Orförande

Mobil: 072-5186648
E-post: annci.akerblom@telia.com

Kristina Lamberg

Ledamot

Tel: 018-39 17 81

Carina Lundberg

Ledamot

E-post: carina.l@gusk.nu

Lasse Hedström

Ledamot

Mobil: 0705-297297
E-post: lasse.hedstrom@cramo.com

Kursinstruktör

Thomas Folkesson

Distriktsinstruktör (DI)

Tel: 070-9624236
E-post: latofo@live.se