FOGIS information

Här nedan kommer Upplands Fotbollförbund löpande lägga ut information gällande FOGIS.
Fotbollens Gemensamma Informationssystem (FOGIS) är ett system som tas fram av Svenska Fotbollförbundet i nära samarbete med distrikten. En liten del av FOGIS fungerar redan idag. Det är spelar- och licensfunktionaliteten som varit i bruk sedan den 8 maj 2006. Resterande del av FOGIS kommer att tas i bruk den 7 juli 2007.

Manual Fogis: Skapa ny användare i en förening

Manual Fogis: Förening (PDF-dokument, 778 kB)

2007-06-20: FOGIS information 1.

2007-06-18: Upplands Fotbollförbunds styrelsebeslut gällande FOGIS (PDF-dokument, 69 kB).