Ekonomi

Förändring av hantering av årsavgifter inom Svenska Fotbollförbundet

I syfte att effektivisera hanteringen av medlemsföreningarnas årsavgifter (medlemsavgifter) till SvFF (innefattande såväl en resursbesparing som ett säkerställande av underlag) beslutade Förbundsstyrelsen att denna hantering ska återföras till SvFF från SDF fr.o.m. år 2010.

Under månadsskiftet november/december 2009 kommer respektive förening få en avisering direkt från Svenska Fotbollförbundet där det framgår att inbetalning ska ske direkt till dem. Vänligen notera detta!

Se dokumentbanken för övriga upplysningar gällande ekonomi och skatter.