Årsmötet 2020

Här kan du ta del av valberedningens förslag inför Upplands Fotbollförbunds årsmöte 2020-03-07: Klicka här!

Kallelse årsmöte

Röstlängd

Verksamhetsplan och budget 2019

UFF stadgar

Strategi för Uppländsk fotboll 2019-2023

Information om UFF årsmöte 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsplan och budget 2020