Årsmöte 2018

Årsmöte

Härmed kallas Er förening ansluten till Svenska Fotbollförbundet, till årsmöte onsdagen den 7 mars 2018 kl. 19.00 på Scandic Nord, Uppsala.

Kallelse till årsmöte

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse 2017

UFF strategiska mål 2017-2018 inkl. kommittémål och budget 2018

Anmälan till mötet görs via föreningens FOGIS inloggning eller via vår hemsida