Årsmöte 2017

Årsmöte

Härmed kallas Er förening ansluten till Svenska Fotbollförbundet, till jubileumsdistriktsårsmöte lördagen den 1 april 2017 kl. 13.00 på Norrlands Nation, Västra Ågatan 14, Uppsala.

Kallelse inklusive fullmakt

Information från valberedningen

Röstlängd

Verksamhetsberättelse 2016

UFF strategiska mål 2017-2018 inkl. kommittémål

Anmälan till mötet görs via föreningens FOGIS inloggning eller via vår hemsida