Riktlinjer med anledning av covid-19 (22 dec)

Folkhälsomyndigheten (FHM) har den 18 december, med förtydligande den 22 december, meddelat ytterligare åtgärder för att trycka ner smittspridningen av covid-19, däribland en rekommendation till kommunerna att stänga all verksamhet som inte är helt nödvändig att bedriva. Träning på utomhusanläggningar kan dock fortsätta under vissa förutsättningar. Med anledning av detta har SvFF uppdaterat sina riktlinjer. Läs riktlinjerna här!