Anmälan lag: Barn 10-12 år 7 mot 7

Här kan du ta del av information gällande anmälan av lag till serierna för Barn 10-12 år 2021.

________________________________________________________________

Anmälan av lag görs av föreningen i Fogis.
Anmälningstiden är 28 december - 1 februari.
Se instruktioner på föreningens Fogissida för anmälan av lag.

________________________________________________________________

Här kan du ladda hem Tävlingsföreskrifter och manual för anmälan.

Tävlingsföreskrifter 10-12 år 7 mot 7 i Uppland 2021.

Manual 10-12 år 7 mot 7.

________________________________________________________________