Seriesegrare 2020

Här kan du ta del av information angående sluttabeller och seriesegrare gällande följande serier: Herr, dam, junior och ungdom 13-17 år.

______________________________________________________

Seriesegrare 2020

Upplands Fotbollförbund gratulerar alla seriesegrare.
Några serier än i nuläge inte färdigspelade!
Plaketterna för seriesegrarna finns att beställa/hämta på Upplands Fotbollförbunds kansli, fr.o.m. MÅNDAGEN den 5 oktober.
OBS: Kontrollera att vi är på plats, kansliet är till och från obemannat.

Extra plaketter kan beställas fram till den 31 oktober och kostar 50:-/st, besällningen görs till Dick Olsson.

Kontrollera uppgifterna i tabellen mot edra egna noteringar - placering, målskillnad, poäng etc. Synpunkter på eventuella justeringar kan göras senast den 11 oktober, med fördel via mail till kontaktpersonen här nedan.

______________________________________________________

Klicka här för att komma till sidan där du kan kontrollera din serie.

______________________________________________________