Nytt beslut!

Den 20 oktober beslutade Folkhälsomyndigheten, i samråd med bland annat smittskyddsläkaren i Region Uppsala, om skärpta allmänna råd i Uppsala län. De allmänna råden gäller fram till och med den 3 november, men kan förlängas. Upplands Fotbollförbund har inhämtat information från RF, RF-SISU Uppland, SvFF samt Region Uppsala genom Inge Bruce, chefsläkare, för att få förtydliganden om vad de allmänna råden innebär för vår verksamhet. Upplands Fotbollförbund har utifrån det tagit följande beslut vilka kommer gälla för den tid de skärpta allmänna råden gäller eller tills nytt beslut tas. Läs beslutet här.