DUT 6-8 november är uppskjuten!

I går tog SvFF:s Tävlingskommitté beslut angående Gruppspel i Distriktsungdomsturneringen i Uppsala.
Se beslutet genom att klicka på rubriken!

Tävlingskommitténs bedömning TK konstaterar att två distrikt har uttryckt att de upplever en oro för smittspridning genom att spela som planerat den 6-8 november och att det i aktuellt gruppspel finns tävlingstekniska möjligheter att skjuta fram gruppspelet till senare datum.
Det konstateras även att samma fråga kan bli aktuell i andra gruppspel om fler regioner inför skärpta allmänna råd på grund av coronapandemin.

TK beslutar, med stöd av det ovan redovisade,
- att skjuta upp gruppspelet i Uppsala den 6-8 november tills vidare samt,

- att uppdra till kansliet (SvFF) att vid behov skjuta upp gruppspel i Distriktsungdomsturneringar i de regioner som inför skärpta allmänna råd på grund av coronapandemin

I dagsläget finns inget planerat nytt datum.