Ta tempen på er förening!

Vill ni ta reda på vad era medlemmar tycker om föreningen och få en vägledning i er föreningsutveckling? Vi har ett verktyg som ni kan ta del utav helt kostnadsfritt där ni genom två enkäter samlar information och underlag för det fortsatta föreningsutvecklingsarbetet, - allt i en och samma portal: Självskattningsportalen! Läs mer här.

Hur fungerar självskattningsportalen?
Upplands Fotbollförbund registrerar föreningsmejlen i verktyget som ger er tillgång till självskattningsportalen. I portalen finns sedan två färdiga enkäter som ni skickar ut, - en till alla ledare (organisationsledare och aktivitetsledare) samt en till vårdnadshavare och barn. Frågorna som ställs är kopplade till sex olika områden: Inriktning & ledning, Ledarförsörjning, Spelarutbildning, Ekonomisk styrning, Kommunikation samt Demokrati & delaktighet. Läs mer om områdena här!

När ni sedan har fått in svar på enkäterna sammanställs detta i verktyget som ger er en översikt över vad medlemmarna tycker om föreningen, vad som fungerar bra samt vad man kan utveckla. Tillsammans med Upplands Fotbollförbund och RF-SISU Uppland tittar man på svaren och utformar utifrån detta en handlingsplan som ska vägleda er i ert fortsatta föreningsutvecklingsarbete.

Självskattningen är första steget i Svenska Fotbollförbundets stora föreningsutvecklings-paket Diplomerad förening. Detta innebär däremot inte att man måste gå in i Diplomerad förening bara för att man självskattar sig. Självskattningsportalen är öppen för alla att använda sig utav oavsett.

För mer information…

… kontakta Johanna Larsson på Upplands Fotbollförbund.

Ni kan även läsa mer om Självskattningen här samt ta del utav två testenkäter för att se vilka frågor som ställs.