Inställd dag!

Tyvärr måste vi meddela att vi tvingas ställa in detta event pga. riktlinjerna kring Covid-19. Vi kommer att fortsätta arbeta för att eventet ska kunna bli av i framtiden när riktlinjerna ser annorlunda ut.

Tack till alla som anmälde sig och som vill vara med och utveckla fotbollen i uppland.