RF om Coronaviruset

Coronaviruset påverkar samhället på många olika sätt och idrottsrörelsen står samlad för att tillsammans ta ansvar och bidra för att på bästa sätt begränsa smittspridning. På rf.se informerar dem löpande om läget kring coronaviruset och idrotten.

Här kan du läsa vanliga frågor om coronaviruset och idrott.

Här kan du läsa om de ekonomiska konsekvenserna för idrottsrörelsen (LOK-stöd, skatter, avgifter, arbetsgivarfrågor mm.)