Covid-19, senast uppdaterad 201124

Här finner du all vår information samlat om Covid-19.

Coronautbrottet innebär stora påfrestningar på vårt samhälle. Svensk fotboll har ett ansvar att bidra till att konsekvenserna blir så hanterbara som möjligt och att så få som möjligt drabbas. Upplands Fotbollförbund följer utvecklingen genom den information som vi erhåller från Svenska Fotbollförbundet och hänvisar också till Folkhälsomyndighetens information om idrotts och träningsanläggningar och riskbedömning av evenemang och sammankomster.

Upplands Fotbollförbund - Riktlinjer
Uppdaterade 2020-11-19
Beslut Futsal 2020-10-23

Svenska Fotbollförbundet - Riktlinjer
Uppdaterade 2020-11-24

Svenska Fotbollförbundet - Krisplan
Svenska Fotbollförbundet har publicerat en krisplan för den nationella fotbollen, där finns bland annat att läsa hur varje enskild nationell serie behandlas. Klicka här för att läsa krisplanen

Vid eventuella frågor kontakta:
Kanslichef Anders Winberg: 070 396 32 58 / anders@upplandsff.se